phpRS
Dnešný dátum: 27. 04. 2017  Hlavná stránka ° Zoznam rubrík ° Download ° Linky ° Poradňa ° (Mini)Fórum Vitajte...Počasie

Kontakt:
Stránka Trnava Prednádražie I-II

Kontakt na autora:

prednadrazie @prednadrazie.sk


* Bleskové správy

Vydané dňa 10. 09. 2007 (7413 prečítaní)

Bleskové správy - Prednadrazie.sk...

TRNAVA - INFORMÁCIE - SPRÁVY - BÝVANIE - KONTAKTY

WEB O PREDNÁDRAŽÍ A O MESTE TRNAVA, REGIONÁLNE INFORMÁCIE A SPRAVODAJSTVO, OBNOVA A REKONŠTRUKCIA BYTOVÝCH DOMOV, REGENERÁCIA SÍDLISK, DOTÁCIE, VYÚČTOVANIE CENY TEPLA, ENERGIÍ, PRÁVNE RADY; ZMLUVY - VZORY, KONTAKTY - ŠKOLSTVO, ZDRAVOTNÍCTVO, ÚRADY; ZDRAVIE, KULTÚRA, ŠPORT, DOPRAVA, POLICAJNÉ SPRÁVY, ŠPORTOVÉ SPRAVODAJSTVO...


RÝCHLA NAVIGÁCIA: použite menu vľavo alebo ZOZNAM RUBRÍK

AKTUÁLNE:
POZNÁMKA: Dátum pred pridanou aktualitou je deň pridania aktuality na túto stránku, nie dňom zverejnenia správy.


PF2016


8.9.2016 Tradičný trnavský jarmok 2016 - 8.9.2016 - 11.9.2016

5.1.2016 Test2016... - čoskoro -

8.2.2015, 13:30 Informácia z KR PZ Trnava 08.02.2015. Na R1 v smere Sereď Trnava 9.5 km je hromadná dopravná nehoda asi 20 vozidiel, cesta je uzavretá od Šoporňe, obchádzka výjazd Šoporňa, žiadame vodičov aby sa riadili pokynmi príslušníkov PZ.

26.12.2014 Pripravujeme nový obsah ... - čoskoro -

9.8.2013 Pri čelnej zrážke s ťahačom sa dve osoby ťažko zranili - čítajte viac - Policajné správy.

11.1.2013 Zápis do prvej triedy Viac informácií....

7.1.2013 Tri zlodejky prepadli večer v staničnom parku mladú ženu... - čítajte viac - Policajné správy.

4.1.2013 Policajti v obci namerali rýchlosť 89 km/h - čítajte viac - Policajné správy.

 foto nehoda Trstín  foto nehoda Trstín

3.1.2013 Zrenovujú amfiteáter v Kamenáči, na Prednádraží má vzniknúť nový herný areál Zdroj: www.trnava-live.sk

3.1.2013 Poistenci VšZP musia za röntgen v poliklinike zaplatiť Zdroj: www.trnavskyhlas.sk

3.1.2013 Nová služba na MHD Trnava od 1.1.2013 - Sms lískty Viac informácií....

3.1.2013 Dane v roku 2013 po novom Viac informácií....

24.12.2012 Krásne prežitie Vianočných sviatkov, veľa lásky, pokoja a pohody v kruhu svojich najbližších a do nového roku hlavne zdravie a spokojnosť praje ... www.prednadrazie.sk


BLESKOVÉ SPRÁVY: jún - december 2010   VI-XII/2010

BLESKOVÉ SPRÁVY: apríl - máj 2010   IV-V/2010

BLESKOVÉ SPRÁVY: január - marec 2010   I-III/2010Staršie správy nájdete v archíve článkov - viď zoznam rubrík


Celý článok... | Počet komentárov: 79 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* Príjímanie DVB-T v Trnave, Prednádražie

Vydané dňa 18. 01. 2010 (7584 prečítaní)

Príjímanie DVB-T v Trnave, Prednádražie (laický pohľad, pilotné pokusy)


Celý článok... | Počet komentárov: 84 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* Cesta I/61 Trnava - južný obchvat

Vydané dňa 10. 03. 2009 (6859 prečítaní)

Dňa 06.03.2009 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené územné rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby: Cesta I/61 Trnava - južný obchvat pre stavebníka SSC, IVaSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Celý článok... | Počet komentárov: 13 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* IBV Za traťou III. - I. etapa, Inžinierske siete a sadové úpravy

Vydané dňa 10. 03. 2009 (4685 prečítaní)

Dňa 03.03.2009 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnava vyvesené stavebné povolenie verejnou vyhláškou o povolení stavby: IBV Za traťou III. - I. etapa, Inžinierske siete a sadové úpravy.

Celý článok... | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* BEZPEČNOSŤ ZIMNÝCH ŠPORTOV

Vydané dňa 31. 01. 2009 (4115 prečítaní)

V automobilovej doprave mnohí ľudia síce nedodržiavajú žiadne zásady bezpečnosti, ale aspoň tušia, že nejaké bezpečnostné prvky existujú a pravidlá cestnej premávky by sa mali dodržiavať.
Zimným športom sa venuje stále viac ľudí, ale povedomie o bezpečnosti a pravidlách je takmer nulové. Pri všetkých zimných športoch sú najčastejšími mechanizmami úrazov pády, zrážky s osobami a predmetmi, strata kontroly nad pohybom, zlyhanie výbavy, únava a rizikové správanie. Najvyšší výskyt úrazov býva popoludní následkom únavy, podmieňujúcim faktorom býva aj mierne podchladenie. U detí je častou príčinou nevhodný výstroj, požičaný alebo zdedený od starších súrodencov bez toho, aby bol vhodnej veľkosti a upravený na menšiu telesnú hmotnosť a silu.

Celý článok... | Počet komentárov: 42 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* Humanizácia sídliska v Trnave : Prednádražie II - časť D

Vydané dňa 03. 10. 2008 (4661 prečítaní)

Predmetom tejto etapy je návrh rekonštrukcie spevnených plôch, zelene, mobiliáru a dotknutých inžinierskych sietí s cieľom zlepšiť podmienky dynamickej a statickej dopravy, zvýšiť bezpečnosť peších, skultúrniť prostredie s dôrazom na poskytnutie odpočinkových zón pre obyvateľov ale aj tranzitujúcich chodcov. V riešenom území pribudnú parkovacie miesta, komunikácie, chodníky pre peších, prvky mobiliáru, fontána, verejné osvetlenie, zeleň.

Celý článok... | Počet komentárov: 9 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* Nestaňte sa obeťou podvodníkov

Vydané dňa 26. 09. 2008 (3845 prečítaní)

Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave sa obrátilo na Arcibiskupský úrad v Trnave s prosbou o pomoc pri prevencii kriminality páchanej hlavne na starších ľuďoch. Vďaka ústretovosti úradu mohol byť na jednotlivé farnosti zaslaný list riaditeľa KR PZ v Trnave, plk. Ing. Bystríka Stanka. Preventívne pôsobiť by sme chceli aj na širokú verejnosť a vyzvať občanov, aby si dávali pozor na podvodníkov, ktorí zneužívajú ich dôveryhodnosť a mohli by zneužiť aj prechod slovenskej meny na euro.

Celý článok... | Počet komentárov: 7 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* Revitalizácia areálu Kamenný Mlyn - V. etapa

Vydané dňa 25. 09. 2008 (4559 prečítaní)

V. etapa Revitalizácie areálu Kamenný mlyn rieši úpravy brehov Parnej v dotknutom úseku, vytvorenie nového športovo-rekreačného parku na pravom brehu toku v dotyku s budúcou obytnou zónou Kočišské a vzájomné prepojenie areálu Kamenného mlyna s lesoparkom a obytnou zónou Kočišské.

Celý článok... | Počet komentárov: 5 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* Revitalizácia areálu Kamenný Mlyn - II.etapa - Amfiteáter

Vydané dňa 22. 09. 2008 (4151 prečítaní)

II. etapa Revitalizácie areálu Kamenný mlyn rieši obnovu jestvujúceho prírodného amfiteátra a jeho okolia v Kamennom mlyne a vytvorenie vhodných podmienok na krátkodobý oddych a rekreáciu obyvateľov zvýšením estetickej hodnoty územia vhodnou kompozíciou zelene a doplnením zariadení občianskej vybavenosti a dotvorením prírodného prostredia vhodnou skladbou vegetačných prvkov.

Celý článok... | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* Revitalizácia areálu Kamenný Mlyn - III.etapa - lesopark

Vydané dňa 22. 09. 2008 (4435 prečítaní)

III. etapa Revitalizácie areálu Kamenný mlyn má za cieľ obnovu jestvujúceho lesoparku v Kamennom mlyne, zvýšenie ekostability prostredia a vytvorenie vhodných podmienok na krátkodobý oddych a rekreáciu obyvateľov Trnavy zvýšením estetickej a ekologickej hodnoty územia vhodnou kompozíciou zelene a doplnením zariadení občianskej vybavenosti - obnova spevnených plôch a vybudovanie cyklochodníka na hrádzi, doplnenie mobiliáru, doplnenie značených bežeckých trás, doplnenie informačných panelov, ktoré sú súčasťou náučného chodníka, rekonštrukcia verejného osvetlenia, vybudovanie drevenej terasy - odpočívadla.

Celý článok... | Počet komentárov: 16 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* Revitalizácia areálu Kamenný Mlyn - I.etapa

Vydané dňa 22. 09. 2008 (4290 prečítaní)

I. etapa Revitalizácie areálu Kamenný mlyn rieši obnovu vstupnej časti celého areálu Kamenného mlyna. Vstupný areál je bránou do rekreačnej zóny Kamenný mlyn a hlavným uzlovým bodom od ktorého sa odvíjajú jednotlivé aktivity a trasy peších a cyklokomunikácií.

Celý článok... | Počet komentárov: 16 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

* Kostol a farské centrum Trnava - I. etapa

Vydané dňa 19. 09. 2008 (5233 prečítaní)

Novostavba kostola a farského centra bude vybudovaná na sídlisku Prednádražie v Trnave, na Botanickej ulici. Stavebne bude komplex kostola a farského centra riešený tak, aby sa vytvorilo vnútorné nádvorie (átrium) s prekrytou chodbou a stĺporadím po obvode. Stavba sa bude realizovať v dvoch etapách.

Celý článok... | Počet komentárov: 17 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

index | 1-12 | nasledujúci | Celkom 41 článkov

Prehľadné menu
O nás
Hlavná stránka
Zoznam rubrík
Download
Weblinks
Ankety
Prehľad článkov

Kontakt
PodporteCustom Search

*****


AKTUÁLNE SPRAVODAJSTVO:
Tento web bol vytvorený prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Neručím a nezodpovedám za vložené príspevky a obsah diskusií, rovnako nezodpovedám za porušovanie autorských a ani iných práv
používateľmi tohoto webu. Každý používateľ si je zodpovedný za svoje vložené príspevky. Používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je zakázané.
Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.
Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, obmieňanie, komerčné využívanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane fotografií a video záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať
až po predchádzajúcom písomnom súhlase od prevádzkovateľa stránky.
Porušenie autorského práva sa stáva predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.