Spoločenstvá vlastníkov bytov

Autor: administrator <prednadrazie(at)prednadrazie.sk>, Téma: SVB, Vydané dňa: 04. 07. 2007Spoločenstvá vlastníkov bytov Bytové spoločenstvá pod drobnohľadom  zdroj: www.epi.sk
Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov z hľadiska dane z príjmov  zdroj: www.epi.sk
Vzorové účtovné prípady v spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov  zdroj: www.epi.sk
Centrum podpory spoločenstvám  zdroj: www.spolocenstvo.sk
Projekt bezpečné bývanie  zdroj: www.bezpecnebyvanie.sk
Spoločenstvá vlastníkov bytov /Archív/ Porada.sk   zdroj: www.porada.sk
Spoločenstvá vlastníkov bytov - Porada.sk   zdroj: www.porada.sk
Komplexný program pre správu bytov  zdroj: www.easysvb.sk
Register bytových spoločenstiev  zdroj: http://portal.ives.sk
Registrácia SVB KÚ Bratislava  zdroj: www.vs.sk/kuba
Bytokomplet s.r.o. zmluva o výkone správy  zdroj: www.bytokomplet.sk
Ako hlasovať pri výmene správcu   zdroj: www.spokojnebyvanie.sk
Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, Informácie o registrácii  zdroj: www.civil.gov.sk/
Zoznam predkladaných dokumentov - žiadosť o úver - SVB  zdroj: www.csob.sk
Metodická príručka pre vlastníkov bytov v bytovom dome  zdroj: www.build.gov.sk
Právne vzťahy účastníkov pri užívaní bytov v bytových domoch  zdroj: www.build.gov.sk
Výhodné úvery na zatepľovanie domov, úvery a dotácie z prostriedkov EÚ.  zdroj: http://www.zbhs.sk/
Nedostatky panelových domov ich vykurovania a ich odstraňovanie.  zdroj: http://www.zbhs.sk/
Úloha správcu pri obnove bytových domov.  zdroj: http://www.zbhs.sk/
Zákony pre správu.  zdroj: http://www.zbhs.sk/
Rekonštrukcie v stavebníctve (právna úprava).   zdroj: http://rekb.dashofer.sk/
Na čo si treba dávať pozor pri kúpe staršieho bytu.  zdroj: http://www.linia.sk/
Nebezpečné výťahy.  zdroj: http://www.markiza.sk/
Informačný systém KONZULTANT - BOZPO.  zdroj: http://www.konzultant.bozpo.sk/
Úprava realizácie finančných operácií spojených s poskytovaním dotácií: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie.   zdroj: http://www.build.gov.sk/