Organizácia pomoci pri autonehode

Autor: administrator <prednadrazie(at)prednadrazie.sk>, Téma: Auto Moto, Vydané dňa: 21. 03. 2008POSTUP PRI AUTONEHODE

a) bezpečnosť záchrancu a organizácia pomoci
- zastaviť 10-15 m pred miestom nehody
- zapnúť varovné osvetlenie vlastného automobilu
- obliecť si reflexnú vestu
- spolucestujúcich zapojiť do pomoci, alebo vyzvať, aby opustili auto a odišli mimo cesty
- v priestore nehody nefajčiť
- vytiahnuť kľúč zapaľovania v havarovanom vozidle (vypnúť prívod paliva u naftových motorov)
- zistiť približne počet a poranenia osôb
- zaistiť proti pohybu a prevráteniu (ručná brzda, podloženie)
- umiestniť výstražný trojuholník a riadiť premávku (len ak je k dispozícii viac záchrancov, nikdy nezapájať ľudí z havarovaného vozidla)
b) poskytnutie prvej pomoci
- zistiť druh poranení a počet ranených
- vyprostiť ranených s ohrozením života (predtým pripraviť deku, fóliu na uloženie)
- poskytnúť neodkladnú prvú pomoc (stláčanie hrudníka a záchranné vdychy, zastavenie krvácania, uloženie do stabilizovanej polohy pri bezvedomí, prevencia šoku)
- prehľadať automobil a okolie (vymrštené osoby, ukryté malé deti)
- privolať záchranný systém volaním na tiesňovú linku "112"
- ošetriť ostatné poranenia (zlomeniny, popáleniny, rany)
c) privolanie špecializovanej pomoci
- číslo telefónu a meno volajúceho
- miesto nehody a orientačné body
- druh nehody (pád, zrážka, požiar)
- počet, približný vek a druh zranení
- iné zvláštne údaje
- čakať na spätnú otázku operátora.
Poznámky: nemôžete stihnúť všetko. Najdôležitejšia je vaša bezpečnosť, potom život ohrozujúce stavy, nakoniec všetko ostatné. S postihnutými hýbať len pri ohrození ich života. Ak musíte pre ohrozenie života hýbať s vozidlom, označte polohu. Iniciatívne zapojte do pomocných prác okoloidúcich.(c) MUDr. Viliam Dobiáš, PhD., január 2009


Učebné texty sú odporúčané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky pre výučbu v kurzoch prvej pomoci (14704-6/2008-OZdV z 19.12.2008)

Autor je:
- hlavný lekár, Life Star Emergency, spol. s r.o., záchranná služba, www.lse.sk
- vedúci Subkatedry urgentnej medicíny, Slovenská zdravotnícka univerzita, www.szu.sk
- súdny znalec, www.justice.gov.sk
- Viliam Dobiáš www.dobiasovci.sk


Užitočné odkazy:
Domáce úrazy - Časopis Zdravie