Nestaňte sa obeťou podvodníkov

Autor: administrator <prednadrazie(at)prednadrazie.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 26. 09. 2008

Krajské riaditeľstvo PZ v Trnave sa obrátilo na Arcibiskupský úrad v Trnave s prosbou o pomoc pri prevencii kriminality páchanej hlavne na starších ľuďoch. Vďaka ústretovosti úradu mohol byť na jednotlivé farnosti zaslaný list riaditeľa KR PZ v Trnave, plk. Ing. Bystríka Stanka. Preventívne pôsobiť by sme chceli aj na širokú verejnosť a vyzvať občanov, aby si dávali pozor na podvodníkov, ktorí zneužívajú ich dôveryhodnosť a mohli by zneužiť aj prechod slovenskej meny na euro.


V uplynulom období zaznamenala polícia v Trnavskom kraji niekoľko prípadov, pri ktorých páchatelia okradli starších občanov o peniaze. Ide o rôznych falošných elektrikárov, plynárov či vodárov. Spôsob, akým sa dostávajú do príbytkov a ako okrádajú ľudí, je podobný vo všetkých prípadoch. Zväčša si teda vytypujú starších ľudí. Povedia napr., že prišli urobiť odpočet elektromera alebo plynomera a tiež, že im prišli vrátiť finančný preplatok. Následne povedia, že majú len päťtisícovú bankovku a žiadajú ju rozmeniť. Starší ľudia potom prinesú peniaze a odhalia tak miesto, kde ich majú uložené. Podvodníci potom buď využívajú nepozornosť občanov alebo ich zamestnajú banálnymi činnosťami, ako napríklad skúšanie vypínačov, prietoku vody a pod. Vytvoria si tým príležitosť nato, aby peniaze ukradli.
Polícia upozorňuje občanov, aby si dávali pozor na každého, kto chce kontrolovať meracie zariadenia v domácnosti prípadne kontrolovať bankovky, alebo vymieňať koruny za eurá. Vždy, keď prichádza niečo nové, nájdu sa nezodpovední ľudia, ktorí chcú zneužiť dôveru a menšiu informovanosť ostatných vo svoj prospech a na vlastné obohatenie. Pri zmene meny odporúčame dodržiavať tieto zásady:
* Konverzný kurz je už stály 30,1260 Sk za jedno € a nebude sa meniť. Preto ak niekto ponúka lacnejšie € - pôjde s veľkou pravdepodobnosťou o podvod. Prechodom na € sa nedá nič zarobiť, ani stratiť.
* Peniaze odporúčame vymieňať jedine v banke, alebo na pošte (nie od tých, čo ponúkajú výmenu po domoch či na ulici - tu je veľké nebezpečenstvo, že dostanete falošné peniaze). NBS odporúča do konca roka vložiť úspory na účet, alebo vkladnú knižku.
* Na účtoch a vkladných knižkách sa peniaze automaticky prepočítajú na € a netreba ich vyberať z účtu, či vkladnej knižky.
* Neposkytujte svoje osobné údaje a prístupové práva k účtom iným osobám, ani údaje o finančnej hotovosti, úsporách, ktoré máte doma, alebo o výške dôchodku a pod. Banka nepotrebuje žiadne informácie od vás. Mimo banky, či pošty nič nepodpisujte!
* V prípade dôvodného podozrenia, že niekto ponúka € na výmenu iným spôsobom, alebo požaduje od vás informácie o vašich majetkových pomeroch v súvislosti s prechodom na €, kontaktujte políciu na bezplatnom čísle 158.


Tlačová správa
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
Oddelenie komunikácie a prevencie
mjr. Ing. Martina Kredatusová
25.9.2008