phpRS
Dnešný dátum: 23. 06. 2018  Hlavná stránka ° Zoznam rubrík ° Download ° Linky ° Poradňa ° (Mini)Fórum Vitajte...Počasie

Kontakt:
Stránka Trnava Prednádražie I-II

Kontakt na autora:

prednadrazie @prednadrazie.sk


* Parkovanie v Trnave - Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Vydané dňa 07. 03. 2008 (6405 prečítaní)

Aktualizácia, 19.1.2009: Parkovanie v Trnave - Euro:

Sadzba dane za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta je 1,- €.
Automat berie iba mince 1 €, 50 cent, 20 cent, 10 cent.
Pri inej sume ako 1 € automat doklad nevydá!
Detaily si môžete pozrieť na fotografiách tu:

parkovací automat 2009 parkovací automat 2009

Pôvodný text:

S účinnosťou od 5. marca 2008 motoristi zaplatia daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 300: Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 18:00 hod., v sobotu od 8:00 hod. do 12:00 hod. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta v dňoch štátnych sviatkov.

Historickou časťou mesta sa pre účely tohto VZN rozumie Centrálna mestská zóna (CMZ) ohraničená komunikáciami na uliciach Hospodárska, Zelený kríček, Rybníková, Hlboká a Kollárova, na ktorých je premávka usmernená zvislým, resp. vodorovným dopravným značením zrealizovaným podľa osobitného predpisu (Zóna s dopravným obmedzením).
Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.
Sadzba dane za každý aj začatý deň vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta je 30,- Sk.
Platbu dane realizuje daňovník úhradou prostredníctvom automatu umožňujúceho úhradu dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Dokladom o zaplatení dane je v tomto prípade jednodňová karta oprávňujúca vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta vydaná automatom umiestneným v CMZ.
Kartu je daňovník povinný umiestniť za predné sklo vozidla na viditeľné miesto tak, aby všetky údaje na doklade boli čitateľné.
Od dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta sú oslobodené vozidlá parkujúce mimo verejných komunikácií a verejných parkovísk.

Motoristi majú však mmožnosť využiť aj bezplatné parkovanie. Zadarmo sa dá parkovať hlavne na "zachytných parkoviskách" v tesnej blízkosti CMZ, a to na týchto miestach:
- Kollárova ulica: záchytné parkovisko oproti bývalým "Mestským parným kúpeľom", resp. SPP
- Kollárova ulica: parkovacie miesta pri futbalovom štadióne na stranách cesty
- Kollárova ulica: vedľa budovy KR PZ v Trnave, pri Trnávke, bývalá tržnica
- Kollárova ulica: pred železničnou stanicou
- Kollárova ulica: pred budovou Obvodného úradu v Trnave (bývalý Krajský úrad v Trnave)
- Halenárska ulica: záchytné parkovisko pri Amfiteátri, resp. oproti benzínovej pumpe OMV, McDonalds. Tu takmer vždy nájdete voľné parkovacie miesta počas celého dňa, na rozdiel od vyššei uvedených parkovísk.
- Hospodárska ulica, oproti ulici A.Sládkoviča. Na tomto parkovisku sa dá tiež takmer vždy nájsť voľné parkovacie miesto
- Rybníková ulica: záchytné parkovisko pri Mestskej športovej hale

Dostatok parkovacích miest sa nachádza aj pri obchodných centrách a hypermarketoch Billa, Lidl, ZOC Max v širšom centre Trnavy.

ZDROJ:
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 300. - Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta   zdroj: http://www.trnava.sk/

Súvisiace články:
11.3.2008 Daň za vjazd a a zotrvanie v historickom centre. Zdroj: http://www.trnava.sk
18.4.2008 Nezákonné parkovné napádajú vodiči. Zdroj: http://www.pravda.sk
13.2.2008 Za parkovanie na zeleni hrozí papuča. Zdroj: http://www.sme.skparkovací automat parkovací automat parkovací automat automat tabula tabula tabula tabula


Najnovší článok:

Bleskové správy jún - december 2010Celý článok | Počet komentárov: 0 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

Prehľadné menu
O nás
Hlavná stránka
Zoznam rubrík
Download
Weblinks
Ankety
Prehľad článkov

Kontakt
PodporteCustom Search

*****


SPRAVODAJSTVO:

Miesto pre anketuTento web bol vytvorený prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Neručím a nezodpovedám za vložené príspevky a obsah diskusií, rovnako nezodpovedám za porušovanie autorských a ani iných práv
používateľmi tohoto webu. Každý používateľ si je zodpovedný za svoje vložené príspevky. Používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je zakázané.
Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.
Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, obmieňanie, komerčné využívanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane fotografií a video záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať
až po predchádzajúcom písomnom súhlase od prevádzkovateľa stránky.
Porušenie autorského práva sa stáva predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.