phpRS
Dnešný dátum: 23. 06. 2018  Hlavná stránka ° Zoznam rubrík ° Download ° Linky ° Poradňa ° (Mini)Fórum Vitajte...Počasie

Kontakt:
Stránka Trnava Prednádražie I-II

Kontakt na autora:

prednadrazie @prednadrazie.sk


* Detské úrazy - otvorený list do škôl

Vydané dňa 23. 05. 2008 (9141 prečítaní)

Milí rodičia,

prostredníctvom triednych učiteľov by sme sa Vám radi prihovorili. Vopred ďakujeme Vám i učiteľom za zodpovedný prístup k tomuto otvorenému listu.

Máme spoločný cieľ. Ide nám o to, aby sa všetky naše deti mohli živé a zdravé vracať do týchto školských lavíc.

Blížia sa dvojmesačné prázdniny, čas radosti detí a čas spoločných dovoleniek. Pre deti ale prázdniny predstavujú veľké riziko úrazu. V tomto období je 100% nárast detských úrazov.Najprv niekoľko štatistických údajov:

V Slovenskej republike priemerne ročne zomrie približne 200 detí a mladistvých do 19 rokov, 2 000 detí a mladistvých sa zraní tak, že majú trvalé následky, 20 000 detí je hospitalizovaných a celkovo sa zraní 200 000 detí. Na Slovensku je ročne viac ako 1 000 otráv detí, niekoľko z nich končí aj smrťou.
Počet úmrtí detí z dôvodu úrazu na Slovensku je tak vysoký, že každoročne by bolo možné zavrieť 7 školských tried!

Keďže mnohí z Vás sú aj motoristi, k údajom doplníme aj nehodovosť na cestách. Na slovenských cestách ročne zomiera viac ako 600 účastníkov cestnej premávky, z toho 60 je detí a mladistvých. Zo sto šoférov pri autonehode zastaví iba desať šoférov a iba jeden šofér z desiatich ovláda improvizovanú prvú pomoc, nie adekvátnu. Pri poskytnutí adekvátnej prvej pomoci pri autonehodách v SR by sa približne 300 obetí dalo zachrániť.

Vychádzajúc z tejto nelichotivej štatistiky chceme Vašu pozornosť upriamiť na hlavné prázdninové riziká a možnosti ako predísť alebo aspoň znížiť úrazovosť detí.

1. dopravné nehody predstavujú 21% podiel v úrazovosti detí:

1.1. dieťa chodec:
- vie Vaše dieťa správne prechádzať cez cestu? Chodí po ľavej strane cesty, pokiaľ chodník nie je súčasťou cesty? Používa za zníženej viditeľnosti reflexné bezpečnostné prvky? Hrá sa na ceste alebo v jej blízkosti? Hrá sa v blízkosti železničnej trate? Hrá sa v blízkosti vodných tokov a plôch?

1.2. dieťa cyklista:
- cyklistické prilby až v 80% zamedzujú smrteľným úrazom cyklistov. Ročne niekoľko sto detí utrpí vážne úrazy hlavy po páde z bicykla alebo kolieskových korčúľ, kolobežky, či skateboardu. Niektoré tieto úrazy končia smrťou a desiatky detí má trvalé následky. Zabezpečte preto, aby Vaše dieťa nosilo pri bicyklovaní vždy cyklistickú prilbu, ktorú bude mať pevne upnutú.
- pravidelne kontrolujte technický stav bicykla
- deti nech sa bicyklujú mimo hlavných ciest
- ovláda a dodržiava Vaše dieťa pravidlá cestnej premávky?
- pri jazde na kolieskových korčuliach alebo skateboarde treba vždy okrem prilby používať aj chrániče kolien, lakťov a rukavice. Zlomeniny sú najčastejším úrazom detí.

1.3. dieťa v motorovom vozidle:
- správne použitý bezpečnostný pás znižuje riziko usmrtenia až o 61%
- najčastejšia príčina smrteľných úrazov detí vo vozidle je neprimeraná rýchlosť, najmä na mokrej vozovke

1.4. rodič motorista:
- ak zaregistrujete hrajúce sa deti na ceste alebo v jej blízkosti, preventívne znížte rýchlosť svojho vozidla, prípadne dajte o sebe vedieť krátkym aspoň dvojitým zatrúbením
- dieťa na bicykli alebo na kolieskových korčuliach obchádzajte so zvýšenou opatrnosťou, s odstupom minimálne dva metre a pomaly

2. úrazy v domácnosti predstavujú 36% podiel v úrazovosti detí:
- zabezpečte si preto bezpečný domov, a čo je taktiež veľmi dôležité, nenechávajte deti samotné doma, je to veľmi nebezpečné. Vo zvýšenej miere dbajte na zabezpečenie vhodného dozoru k Vašim deťom počas Vašej neprítomnosti. Pri menších deťoch dbajte na prevenciu pred pádmi, popáleninami (dbajte na prevenciu popálenín aj pri grilovaní v prírode), obareninami, úrazom elektrickým prúdom a otravami. Pri otrave vždy konzultujte poskytnutie predlekárskej prvej pomoci na 24-hodinovej pohotovostnej linke Národného toxikologického informačného centra ( www.ntic.sk) 02/5477 4166 alebo 0911 166 066. Mimo dosah detí držte zápalky, lieky, chemické, čistiace a horľavé látky, ostré predmety, prípadne malé predmety, pokiaľ máte doma menšie deti.

3. športové aktivity predstavujú 23% podiel v úrazovosti detí:

- pri všetkých športových aktivitách nepodceňujte ich špecifické riziká. Do hôr patrí pevná obuv, pršiplášť a náhradné oblečenie. Nepreceňujte svoje sily a schopnosti. Riziko búrok nepodceňujte vo všeobecnosti. Nepodceňujte ani pitný režim, pri pohybových aktivitách deti potrebujú oveľa viac tekutín ako dospelí.

4. pobyt pri vode:
- na Slovensku sa ročne utopí okolo 20 detí a 130 dospelých
- veľa detí sa utopí alebo si poškodí krčnú chrbticu pri skoku do neznámej vody
- deti bez Vášho dozoru nikdy nesmú byť pri vode. Až 80% detí sa utopí pri dozore svojich rodičov alebo blízkych. Určite ste si teraz položili otázku - PREČO? Pretože dozorujúca osoba si číta, rozpráva sa, telefonuje, opaľuje sa. Dieťa sa v zlomku sekundy a v tichosti začne topiť a keď skončí napríklad telefonát, už môže byť neskoro na záchranu topiaceho sa dieťaťa. Preto buďte VŽDY pri kúpajúcom dieťati a neustále ho opticky sledujte. Myslite na to, že breh môže byť náhle prudký, tečúca voda je zradná, presne ako more. Do neznámej vody nikdy neskáčte šipku. Kúpať sa nechoďte rozhorúčení a najedení. Plávajte popri brehu a aspoň dvaja. Pri člnkovaní vždy používajte záchrannú vestu. Veľký nárast utopení malých detí spôsobuje veľký nárast domácich bazénov a bazénikov. V niektorých krajinách je povinné oplotenie domácich bazénikov.

5. nové prostredie:
- na deti číhajú nové nástrahy a riziká spôsobené zmenou prostredia, napríklad prázdniny u starých rodičov na dedine. Dieťa v novom prostredí nepozná riziká, preto dochádza k zvýšenému počtu úrazov. Najčastejšie úrazy sú pády. Je dôležité, aby sa dieťa v novom prostredí nepohybovalo samo.

V logickom myslení, postrehu, sústredení a predvídaní nebezpečenstva sa deti k schopnostiam dospelých blížia až po 12tom roku života, preto bezpodmienečne vedľa seba musia mať zodpovednú dospelú osobu, najlepšie svojho rodiča.

Poznanie rizík a ich eliminácia je kľúčovým faktorom prevencie. Vo Švédsku sa prevencii úrazov detí venujú vyše tridsať rokov a výsledkom je tá skutočnosť, že na úrazy tu zomiera trikrát menej detí ako v našej krajine.

Overte si, či Vaše dieťa vie, kam má zatelefonovať v prípade núdze, a že vie, čo má hovoriť.

Zopakujte si poskytovanie predlekárskej prvej pomoci a naučte ju aj svoje deti. Všetky dôležité informácie z oblasti prevencie úrazov detí nájdete na web stránke www.zachranari.sk.

Žiaden rodič nie je schopný chrániť dieťa na sto percent pred úrazom. Preto nebuďme ľahostajní k cudzím deťom a dávajme na ne pozor spoločne, veď sú to naše deti, ktoré my dospelí musíme chrániť.

Boli by sme veľmi radi, keby sme sa k Vám mohli aj takýmto spôsobom ešte prihovoriť, nakoľko Ministerstvo zdravotníctva SR, kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku a Rescue Team Slovakia, o. z. v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Ministerstvom školstva SR a ďalšími odbornými partnermi pripravuje Národný plán prevencie úrazov detí a dorastu. Prevencia úrazov detí na Slovensku bude neúčinná, pokiaľ sa do nej nezapojí každý z Vás!

Ďakujeme za Vašu pozornosť a želáme Vám všetko dobré a Vašim deťom krásne a bezpečné prázdniny!

Vo Varíne dňa 28.04.2008

S úctou
Ing. Samuel Hruškovic
Národný koordinátor prevencie úrazov detí a dorastu v SR a riaditeľ RTS, o. z.

Zdroj: Text je prevzatý a publikovaný so súhlasom autora.

Motto:
Každý život sa ráta...
Ako vždy, ide o sekundy...

www.zachranari.sk
www.rescue.sk

Najnovší článok:

Bleskové správy jún - december 2010Celý článok | Počet komentárov: 70 | Pridať komentár | Informační e-mailVytisknout článek

Prehľadné menu
O nás
Hlavná stránka
Zoznam rubrík
Download
Weblinks
Ankety
Prehľad článkov

Kontakt
PodporteCustom Search

*****


SPRAVODAJSTVO:

Miesto pre anketuTento web bol vytvorený prostredníctvom redakčného systému phpRS.
Neručím a nezodpovedám za vložené príspevky a obsah diskusií, rovnako nezodpovedám za porušovanie autorských a ani iných práv
používateľmi tohoto webu. Každý používateľ si je zodpovedný za svoje vložené príspevky. Používať tento web spôsobom, ktorý je v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, je zakázané.
Vstupom na stránku vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.
Názvy programových produktov, firiem a pod., použité na tejto stránke, môžu byť ochrannými známkami
alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.
Kopírovanie, obmieňanie, komerčné využívanie a šírenie ktorejkoľvek časti tejto stránky (vrátane fotografií a video záznamov) v akejkoľvek forme môže nasledovať
až po predchádzajúcom písomnom súhlase od prevádzkovateľa stránky.
Porušenie autorského práva sa stáva predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.